2.3 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Reus
Elite
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 21 มิ.ย. 2014 @ 11:17am
(0)
Forest Giant
1 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Rock Giant
2 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Ocean Giant
3 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Swamp Giant
4 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Forest Ambassador
5 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Desert Ambassador
6 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Swamp Ambassador
7 จาก 7 ในชุดที่ 1