2.3 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Reus
Elite
Επίπεδο 5, 500 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2014 στις 11:17
(0)
Forest Giant
1 από 7, Σειρά 1
(0)
Rock Giant
2 από 7, Σειρά 1
(0)
Ocean Giant
3 από 7, Σειρά 1
(0)
Swamp Giant
4 από 7, Σειρά 1
(0)
Forest Ambassador
5 από 7, Σειρά 1
(0)
Desert Ambassador
6 από 7, Σειρά 1
(0)
Swamp Ambassador
7 από 7, Σειρά 1