2.3 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Party of Sin
Sloth
Επίπεδο 5, 500 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2014 στις 9:26
(0)
Envy
1 από 7, Σειρά 1
(0)
Gluttony
2 από 7, Σειρά 1
(0)
Greed
3 από 7, Σειρά 1
(0)
Lust
4 από 7, Σειρά 1
(0)
Pride
5 από 7, Σειρά 1
(0)
Sloth
6 από 7, Σειρά 1
(0)
Wrath
7 από 7, Σειρά 1