12.4 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Stealth Bastard Deluxe
Chop Chop!
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 21 มิ.ย. 2014 @ 11:52am
(0)
Thrill Seeker
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Goggle Fried
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Test Yourself
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Portal Fall
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Containment
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Clone Lab
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Racket Maker
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Watch Your Step
8 จาก 8 ในชุดที่ 1