Έμβλημα The Steam Awards - 2019
Steam Awards 2019 - 10+
Επίπεδο 14, 1,400 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιαν στις 2:25
Labor of Love
1 από 8, Σειρά 1
Outstanding Visual Style
2 από 8, Σειρά 1
VR Game of the Year
3 από 8, Σειρά 1
Best Game You Suck At
4 από 8, Σειρά 1
Better with Friends
5 από 8, Σειρά 1
Game of the Year
6 από 8, Σειρά 1
Most Innovative Gameplay
7 από 8, Σειρά 1
Outstanding Story-Rich
8 από 8, Σειρά 1