McGregor
 
 
ᴇᴀᴛ ꜱʜɪᴛ, ᴀꜱꜱʜᴏʟᴇ! ꜰᴀʟʟ ᴏꜰꜰ ʏᴏᴜʀ ʜᴏʀꜱᴇ!
Artwork Showcase
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Achievement Showcase
3,183
Achievements
6
Perfect Games
29%
Avg. Game Completion Rate
𝐼𝓃𝒻𝑜𝓇𝓂𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃
╱╳╲⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱╳╲
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

CPU : Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz
GPU : Radeon RX 580 Series 8GB GDDR5
RAM : G.SKILL TridentZ RGB Series 16GB (2 x 8GB)
HDD : Seagate BarraCuda 3.5" 4TB HDD
HDD(2) : Seagate 3.5" 1TB HDD


 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Discord : McGregor#1148
YouTube : Here
Xbox : McGregor1148
Roblox : McGregor1148

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Favorite Games :

- Garry's Mod
- Paladins
- Team Fortress 2
- Roblox
- Fighting Games
Favorite Game
7,223
Hours played
24
Achievements
Favorite Group
oh chea
12
Members
1
In-Game
3
Online
0
In Chat

Recent Activity

22 hrs on record
Currently In-Game
1,278 hrs on record
last played on Oct 28
7,223 hrs on record
last played on Oct 27