Maxx
 
 
:rosse:
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh chụp
Fair and balanced matchmaking.
3

Hoạt động gần đây

0.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg10
Tiến trình thành tựu   1860 trên 2880
824 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg10
4.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg10
Etoile Nware 19 giờ trước 
-rep rage quit killer lol xD
Aleph 10 Thg10 @ 6:48am 
+rep gg
|NMRiH Dev| Maxx 7 Thg10 @ 4:03pm 
o hai
hold my beer and watch this. 15 Thg9 @ 6:08pm 
thank for your active voting participation on backpack.tf :D
Labbi <3 Nechechka 9 Thg9 @ 1:24pm 
+rep; don't be sad <3
Porzana palmeri 3 Thg9 @ 1:12pm 
Go back to team fortress 2, dude. Better game than DbD.