เลเวล 5 XP 518
82 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 6
เหรียญตรา