Úroveň 5 XP 518
82 XP pro dosažení 6. úrovně
Odznaky