เลเวล 37 XP 9,122
78 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 38
เหรียญตรา