Úroveň 37 XP 9,123
77 XP pro dosažení 38. úrovně
Odznaky