เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
22 จาก 46 (48%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 

Put a Badge On It

Put on your first badge!
ปลดล็อค 19 มิ.ย. 2019 @ 11:19am

Fan-tastic!

Hook onto a ceiling fan with the hookshot!
ปลดล็อค 21 มิ.ย. 2019 @ 9:27am

One Punch

Defeat any boss with the 1-hit hero badge equipped!
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 9:37pm

If I fit, I sit

Sit in 3 different chairs!
ปลดล็อค 19 มิ.ย. 2019 @ 11:13am

360 no-feet

Do a 360 flip on the scooter!
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 9:12pm

Mafia Town - All clear!

Collect all Time Pieces in Mafia Town!
ปลดล็อค 22 มิ.ย. 2019 @ 11:53pm

Subcon Forest - All clear!

Collect all Time Pieces in Subcon Forest!
ปลดล็อค 21 มิ.ย. 2019 @ 10:50am

Battle of the Birds - All clear!

Collect all Time Pieces in Battle of the Birds!
ปลดล็อค 20 มิ.ย. 2019 @ 2:55pm

Alpine Skyline - All clear!

Collect all Time Pieces in Alpine Skyline!
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 9:09pm

Vacuum Vandal

Ride the vacuum!
ปลดล็อค 19 มิ.ย. 2019 @ 11:13am

Slip 'n Slide

Slide down a really long slope!
ปลดล็อค 20 มิ.ย. 2019 @ 11:51am

Take a Hike

Climb to the top of Subcon Forest's big mushroom!
ปลดล็อค 21 มิ.ย. 2019 @ 11:06am

Pillow Fort

Find Your Secret Hideout!
ปลดล็อค 20 มิ.ย. 2019 @ 3:45pm

Badge Master

Equip 3 badges!
ปลดล็อค 20 มิ.ย. 2019 @ 12:53pm

Return Home

Collect all Time Pieces!
ปลดล็อค 26 มิ.ย. 2019 @ 10:24pm

Let there be light

Light up the spaceship!
ปลดล็อค 19 มิ.ย. 2019 @ 11:22am

Unlimited Possibilities

Play a mod from the Steam Workshop!
ปลดล็อค 19 มิ.ย. 2019 @ 11:11am

The Arctic Cruise - All clear!

Collect all Time Pieces in The Arctic Cruise!
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 10:14pm

Stickin' Star

Collect 30 Stickers in Nyakuza Metro
ปลดล็อค 24 มิ.ย. 2019 @ 6:43pm

Stick It To The Man

Collect your first holographic sticker!
ปลดล็อค 22 มิ.ย. 2019 @ 11:35pm

Culinary Creativity

Discover a secret food combination!
ปลดล็อค 23 มิ.ย. 2019 @ 12:58am

Nyakuza Metro - All clear!

Collect all Time Pieces in Nyakuza Metro!
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 10:37pmSequence Break

No hand-holding for you, apparently!

No Time To Explain

Complete Train Rush without dying or time bonuses!

Secret Intruder

Make it through Dead Bird Studio without being seen at all!

True Detective

Find all Murder on the Owl Express clues!

False Detective

Make it through Murder on the Owl Express without finding any clues (you suck)!

Afraid of Water

Don't fall into the rising water in Subcon Well!

The Floor is Lava

Complete the Lava Cake peak without touching the lava at all!

Encore!

Complete The Big Parade without falling into the audience below!

A Series of Unfortunate Accidents

Knock off all the sitting Mafia in Mafia Town!

Personally I Prefer the Air

Do 5 homing attacks in a row, without touching the ground!

Fueling the Feud

Get a total of 2000 points in Battle of the Birds!

Why

just... why... ?

Community Contributor

Rate a Steam Workshop level!

The Community Thanks You

Collect 30 Mod Rift Tokens from Steam Workshop levels!

Prepare to Die

Clear All Objectives In a Single Death Wish!

Punished Kid

Obtain 50 Death Wish Stamps!

I Refuse To Die!

Obtain All Death Wish Stamps!

Minimum Shippable

Clear Ship Shape Without Upsetting The Captain!

Little Help From My Friends

Collect 3 Time Pieces In Co-op!

A Work of Art

Put 10 different stickers on a single screenshot!

Life of the Party

Clear an act in Online Party as the person in lead!

Party Planner

Participate in an Online Party with 10 or more total players!

Party Animal

Collect 10 Time Pieces in Online Party!

Challenge Road

Clear a Challenge Road!