เลเวล 36 XP 8,724
76 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 37
เหรียญตรา