Úroveň 36 XP 8,723
77 XP pro dosažení 37. úrovně
Odznaky