LyuKhao
 
 
:awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea::awyea:
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 12 giờ, 37 phút trước
Trưng bày thành tựu
5,858
Thành tựu
7
Trò chơi toàn vẹn
41%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
Wallpaper Engine

Hoạt động gần đây

238 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg07
29 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg07
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg06