4
Sản phẩm đã
đánh giá
22
Sản phẩm
trong tài khoản

Đánh giá gần đây bởi Lyfull

Hiển thị 1-4 trong 4 mục
Chưa có ai thấy bài viết này hữu dụng
20.5 giờ được ghi nhận
idk. I played it all the way through. Did all the routes. Now im never touching it again.... Not worth $10. Get it when its on sale or else you will be wasting ur money.
Đã đăng ngày 16 Tháng 7, 2018. Sửa lần cuối vào 29 Tháng 9, 2018.
Đánh giá này có hữu ích? Không Hài hước
1 người thấy bài viết này hữu dụng
9.5 giờ được ghi nhận
Best puzzle game out there.
Đã đăng ngày 25 Thg05, 2018.
Đánh giá này có hữu ích? Không Hài hước
Chưa có ai thấy bài viết này hữu dụng
458.5 giờ được ghi nhận
Rub rub
Đã đăng ngày 29 Tháng 4, 2018.
Đánh giá này có hữu ích? Không Hài hước
Chưa có ai thấy bài viết này hữu dụng
29.0 giờ được ghi nhận
ehhhhhhhhhh. Its a good time waster. Also the best thing about this is that it will crash about 7 times when you do a poster.
Đã đăng ngày 6 Tháng 4, 2018.
Đánh giá này có hữu ích? Không Hài hước
Hiển thị 1-4 trong 4 mục