Úroveň 18 XP 2,791
9 XP pro dosažení 19. úrovně
Odznaky