Boss B*tch ♥
Discord: Luneth#1337   California, United States
 
 
https://luneth.wtf
https://onlyfans.com/lun3th

alias "L Key"; bind L "L Key"; cl_scoreboard_mouse_enable_binding "L Key"

https://www.youtube.com/watch?v=YlUKcNNmywk
https://www.youtube.com/watch?v=Vd6YDnuvFx8


USEFUL LINKS:
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=693118839🆅🅰🅻🆅🅴 Anti-Cheat Developer
🎀 𝒮𝒾𝑔𝓃𝑒𝒹 𝐵𝓎 𝐿𝓊𝓃𝒶𝒶 🎀
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
/
34 9 5
Vật phẩm muốn trao đổi
3,409
Vật phẩm đã sở hữu
163
Trao đổi đã thực hiện
378
Giao dịch tại chợ
:pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts:
I delete you if you:
-Begging for games/skins
-Send me scam offers
-Trashtalking
-VAC/Game banned(except close friends)
-Trade banned


:pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts::pwhearts:


WALL OF SHAME
nErv THIS F VIDRA AND THAT SLUT FACE ARE F CHEATING Y:)))

*DEAD* Sebezhetetlen ‎ : a szar csalásodat kikapcsolhatnád már
Sebezhetetlen‎ : előbb utóbb megkapod a vac-ot akkor meg megy a hebegés habogás
⎯ ⠀❐⠀⤬⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🦄⠀hello world —————⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ...I'm 23 years old...

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ...Yes, I'm a girl...

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ...Comment before adding me...

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ...I'm not giving away my skins and things...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀


INFORMATIONS

⠀⠀⠀┌⠀🇸🇹🇷🇪🇦🇲🇮🇳🇬:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┐

⠀⠀⠀⠀⠀⠀:rarebutterfly:𝑮𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ♀𝑮𝒊𝒓𝒍♀ :rarebutterfly:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀:rarebutterfly:𝑨𝒈𝒆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀23 :rarebutterfly:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀:rarebutterfly:𝑷𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒍𝒚 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒑𝒕𝒊𝒏𝒈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝑪𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒘𝒉𝒚 𝒂𝒅𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒎𝒆 :rarebutterfly:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀:rarebutterfly:𝑴𝒐𝒔𝒕 𝒍𝒊𝒌𝒆𝒍𝒚 𝒊𝒈𝒏𝒐𝒓𝒊𝒏𝒈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 𝑽𝑨𝑪/𝒃𝒂𝒏𝒏𝒆𝒅 𝒄𝒉𝒆𝒂𝒕𝒆𝒓𝒔 :rarebutterfly:

⠀⠀⠀└⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┘

Social media

⠀⠀⠀┌⠀🇸🇹🇷🇪🇦🇲🇮🇳🇬:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┐

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 𝑻𝑾𝑰𝑻𝑪𝑯 [twitch.tv]

⠀⠀⠀└⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┘


Golds:
● *DEAD* köszőm‎ : ?????????????????????????????
● *DEAD* köszőm‎ : ember
● *DEAD* köszőm‎ : miéert szaladsz futásközbe geci
● *DEAD* köszőm‎ : eákos a fejed

● 𝙳𝚘𝚛𝚌𝚒𝚒™ ⓥ‎ : megtollak hatulrol te tetves kutya

● 𝙳𝚘𝚛𝚌𝚒𝚒™ ⓥ‎ : Egy chipses zacskot is megdugnek

Dorcii: csak pont nyelek.

*HALOTT* 𝙳𝚘𝚛𝚌𝚒𝚒™ ⓥ‎ : verjem anyadba fassz nelkul teszar
Trưng bày vật phẩm
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - Anbu Playboy †
11,418 đánh giá
𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙂𝙪𝙞𝙙𝙚 𝙞𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝙖𝙡𝙡 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙤𝙮𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙜𝙞𝙧𝙡𝙨 𝙬𝙝𝙤 𝙬𝙖𝙣𝙩 𝙩𝙤 𝙛𝙪𝙡𝙡𝙮 𝙚𝙢𝙗𝙧𝙖𝙘𝙚 𝙩𝙝𝙚𝙢𝙨𝙚𝙡𝙫𝙚𝙨 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙖𝙚𝙨𝙩𝙝𝙚𝙩𝙞𝙘 𝙡𝙞𝙛𝙚𝙨𝙩𝙮𝙡𝙚.
Trò chơi yêu thích
Nhóm yêu thích
♥ Kitchen Women ♥
22
Thành viên
0
Đang chơi
3
Trên mạng
0
đang trò chuyện
Trưng bày thành tựu hiếm nhất
Trưng bày ảnh chụp
-
19 5 2
Trưng bày đánh giá
Đã chơi 8.6 giờ
Finally released on Steam. I ignored EA's products but now it's end.

Hoạt động gần đây

24 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg01
24 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg01
182 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg01
100 XP
Neuro#Prince0.0002 26 Thg01 @ 7:32am 
_______🌸🌸🌸🌸🌸__________🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸______🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸 𝓕𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓵𝔂 𝓰𝓾𝔂=)🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_ 🌸𝓦𝓮 𝓬𝓪𝓷 𝓫𝓮 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓼 𝓯𝓸𝓻 𝓯𝓾𝓽𝓾𝓻𝓮 𝓰𝓪𝓶𝓮𝓼^_^🌸
__🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
____🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_______🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_________🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
___________🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
____________🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_____________🌸🌸🌸🌸
_____________🌸🌸
✪ Unnite 26 Thg01 @ 3:47am 
+rep accept friend
jULIA 24 Thg01 @ 1:55pm 
lets try play cooking simulator
Focus 21 Thg01 @ 10:39am 
+rep
Joo 20 Thg01 @ 5:07am 
Everyone simping this girl is so ♥♥♥♥♥ bad
»´ﮛćɧέŋĵą.✘ 20 Thg01 @ 4:16am 
        Can you award me ? :heartup:

:pepedetective::glow::frame02::frame02::icicle::chessqueen::glow::frame02::frame02::icicle:
:glow::ps::ps::ps::ps::icicle::ps::ps::ps::ps::icicle:
:frame08::ps::ps::ps::ps::ps::ps::ps::ps::ps::frame04:
:frame08::ps::ps::ps::glow::frame02::icicle::chessking::glow::frame02::icicle:
:icicle::ps::ps::ps::frame08::ps::ps::ps::ps::ps::frame04:
:pepedetective::icicle::ps::ps::icicle::ps::ps::ps::ps::ps::glow:
:pepedetective::pepedetective::icicle::ps::ps::icicle::ps::ps::ps::glow:
:pepedetective::pepedetective::pepedetective::icicle::ps::ps::icicle::ps::glow:
:pepedetective::pepedetective::pepedetective::pepedetective::icicle::glow::pepedetective::glow: