LucasLeeG
卢卡斯   Dongguan, Guangdong, China
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang chơi
SOULCALIBUR VI

Hoạt động gần đây

24 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
1,078 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg06
2.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg06