Lowevb
bingo   Xiamen, Fujian, China
 
 
我的世界只有一件事

那就是学习
学你麻痹的习,一门概统把老子带到大五
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 3 giờ, 10 phút trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Trưng bày ảnh chụp
Counter-Strike: Global Offensive
1 2
Trưng bày thành tựu
1,128
Thành tựu
12
Trò chơi toàn vẹn
34%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Vật phẩm muốn trao đổi
2,425
Vật phẩm đã sở hữu
359
Trao đổi đã thực hiện
5,096
Giao dịch tại chợ

Hoạt động gần đây

3,469 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg9
2,279 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg9
500 XP
21 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg9
NEKOPARA Vol. 4 28 Thg07 @ 5:12am 
同周末快乐(๑′ᴗ‵๑)I Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ❤
NEKOPARA Vol. 4 7 Thg07 @ 8:01am 
周末快乐o(* ̄︶ ̄*)o
NEKOPARA Vol. 4 30 Thg04 @ 6:42am 
五一快乐 嗨起来!
NEKOPARA Vol. 4 25 Thg12, 2018 @ 3:23am 
圣诞快乐
NEKOPARA Vol. 4 30 Thg9, 2018 @ 6:06am 
国庆快乐 黄油被禁了 伤心
NEKOPARA Vol. 4 23 Thg9, 2018 @ 5:58pm 
中秋还得上班 没有节假日 还没有双工 羡慕你们