เลเวล 9 XP 910
90 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 10
เหรียญตรา