เหรียญตรา Holiday Sale 2015
North Pole Noir Lvl 1
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 1 ม.ค. 2016 @ 12:00pm
Santa's Workshop
1 จาก 11 ในชุดที่ 1
Zippy's Demise
2 จาก 11 ในชุดที่ 1
Holly
3 จาก 11 ในชุดที่ 1
Twinkle
4 จาก 11 ในชุดที่ 1
The Black Ice Boys
5 จาก 11 ในชุดที่ 1
Sending a Message
6 จาก 11 ในชุดที่ 1
Taffy
7 จาก 11 ในชุดที่ 1
You Better Watch Out
8 จาก 11 ในชุดที่ 1
You Better Not Cry
9 จาก 11 ในชุดที่ 1
Guess Who's Coming to Town
10 จาก 11 ในชุดที่ 1
Redemption
11 จาก 11 ในชุดที่ 1