Έμβλημα Holiday Sale 2015
North Pole Noir Lvl 1
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιαν 2016 στις 12:00
Santa's Workshop
1 από 11, Σειρά 1
Zippy's Demise
2 από 11, Σειρά 1
Holly
3 από 11, Σειρά 1
Twinkle
4 από 11, Σειρά 1
The Black Ice Boys
5 από 11, Σειρά 1
Sending a Message
6 από 11, Σειρά 1
Taffy
7 από 11, Σειρά 1
You Better Watch Out
8 από 11, Σειρά 1
You Better Not Cry
9 από 11, Σειρά 1
Guess Who's Coming to Town
10 από 11, Σειρά 1
Redemption
11 από 11, Σειρά 1