Holiday Sale 2015 значка
North Pole Noir Lvl 1
1 ниво, 100 опит
Откл. на 1 ян. 2016 в 12:00
Santa's Workshop
1 от 11, серия 1
Zippy's Demise
2 от 11, серия 1
Holly
3 от 11, серия 1
Twinkle
4 от 11, серия 1
The Black Ice Boys
5 от 11, серия 1
Sending a Message
6 от 11, серия 1
Taffy
7 от 11, серия 1
You Better Watch Out
8 от 11, серия 1
You Better Not Cry
9 от 11, серия 1
Guess Who's Coming to Town
10 от 11, серия 1
Redemption
11 от 11, серия 1