เลเวล 23 XP 4,029
171 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 24
เหรียญตรา