เลเวล 22 XP 3,766
134 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 23
เหรียญตรา