Úroveň 22 XP 3,764
136 XP pro dosažení 23. úrovně
Odznaky