Úroveň 23 XP 4,029
171 XP pro dosažení 24. úrovně
Odznaky