Úroveň 10 XP 1,186
14 XP pro dosažení 11. úrovně
Odznaky