เลเวล 22 XP 3,760
140 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 23
เหรียญตรา