Úroveň 22 XP 3,760
140 XP pro dosažení 23. úrovně
Odznaky