BIOKUBE
Nanjing, Jiangsu, China
 
 
STEAM/PSN ID : BIOKUBE
Offer chinese translation for indie games, feel free to contact me by sending e-mail to biokube@qq.com or kyokainokanata.fyc@gmail.com :txwink:
Trưng bày ảnh chụp
东京迷城EX+通关撒花~但是只完成了71%的成就还得刷刷刷!
8 1
Trò chơi yêu thích
Trưng bày thành tựu
1,404
Thành tựu
9
Trò chơi toàn vẹn
29%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

7.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg06
20 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg06
純真的西瓜™ 8 Thg03 @ 10:12am 
大佬,浣熊市行動打折時候 第一時間通知我啊 感謝
梨眸 19 Thg02 @ 5:20am 
感谢大佬通过好友请求!
冷笑黑妖 4 Thg01 @ 6:01am 
大佬晚上好
c_j_ran 1 Thg01 @ 12:04am 
元旦快乐
jinyanjinyan 24 Thg12, 2018 @ 6:34am 
……………¨♥*✫♥,
………,•✯´………´*✫
…….♥*…………….. __/\__
…….*♥……………….*-:¦:-*
…¸.•✫…………..……/ .•*•.\
…~`,`~………………… |
¸….✫…………………. *•*
´¸…*♥..´¸……………*♥♫♥ *
´¸¸♥*………………..✯•♫•♥ •*
´¸.•✫ ….………….. *♥•♫•♫♥*
~`,`~….…………. ✯♥•♦♫♥•♥*.
`.✫`…….………. *♥☺♥•♥•☺♥*.
●/ ……….……..✯♥•♥♠♫♥#♥•♥ *..
/ ▌……….……*♥♫•♥♫•♥♫♥ •♫♥*
/ \…………………… ╬╬╬╬
Adaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! 6 Thg10, 2018 @ 7:20am 
好久没来摸摸空菊了:huaji: