BIOKUBE
Nanjing, Jiangsu, China
 
 
STEAM/PSN ID : BIOKUBE
Offer chinese translation for indie games, feel free to contact me by sending e-mail to biokube@qq.com or kyokainokanata.fyc@gmail.com :txwink:
Képernyőmentés-vitrin
东京迷城EX+通关撒花~但是只完成了71%的成就还得刷刷刷!
8 1
Kedvenc játék
Teljesítmény-vitrin
1,404
Teljesítmény
9
Tökéletes játék
29%
Átlagos játékteljesítési mutató

Legutóbbi aktivitás

7.6 óra a nyilvántartásban
Legutóbb játszva: jún. 24.
20 óra a nyilvántartásban
Legutóbb játszva: jún. 23.
純真的西瓜™ márc. 8., 10:12 
大佬,浣熊市行動打折時候 第一時間通知我啊 感謝
梨眸 febr. 19., 5:20 
感谢大佬通过好友请求!
冷笑黑妖 jan. 4., 6:01 
大佬晚上好
c_j_ran jan. 1., 0:04 
元旦快乐
jinyanjinyan 2018. dec. 24., 6:34 
……………¨♥*✫♥,
………,•✯´………´*✫
…….♥*…………….. __/\__
…….*♥……………….*-:¦:-*
…¸.•✫…………..……/ .•*•.\
…~`,`~………………… |
¸….✫…………………. *•*
´¸…*♥..´¸……………*♥♫♥ *
´¸¸♥*………………..✯•♫•♥ •*
´¸.•✫ ….………….. *♥•♫•♫♥*
~`,`~….…………. ✯♥•♦♫♥•♥*.
`.✫`…….………. *♥☺♥•♥•☺♥*.
●/ ……….……..✯♥•♥♠♫♥#♥•♥ *..
/ ▌……….……*♥♫•♥♫•♥♫♥ •♫♥*
/ \…………………… ╬╬╬╬
Adaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! 2018. okt. 6., 7:20 
好久没来摸摸空菊了:huaji: