KwaN
Hong Kong
 
 
:bbtcat: なによ?
completionist profile [completionist.me]
games available for trade, send me offer there [barter.vg]
Discord: KwaN#7514
Hiện đang rời mạng
Trưng bày thành tựu hiếm nhất
Quầy trưng bày phá đảo thế giới ảo

Hoạt động gần đây

0.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg07
34 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg07
5.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg07
KwaN 21 Thg06 @ 5:14am 
是合格的工具人 :lunar2019piginablanket:
ITer 21 Thg06 @ 4:48am 
全成就DEATH STRANDING,tql,你是個合格的速遞人了! :lunar2019piginablanket:
KwaN 22 Thg05 @ 7:13am 
:rockon:
ChicChic 22 Thg05 @ 7:00am 
OK :judy:
KwaN 22 Thg05 @ 5:47am 
唔會,因為我標註左你係almond :lunar2019piginablanket:
ChicChic 22 Thg05 @ 3:01am 
換完係咪會唔認得我