\_/ 420 \_/
Kujawsko-Pomorskie, Poland
 
 
If you are doing something wrong, do it firmly and you will leave the lead. ~ Evan Wright

My rank!
✖ Silver 1
✖ Silver 2
✖ Silver 3
✖ Silver 4
✖ Silver Elite
✖ Silver Elite Master
✖ Gold Nova 1
✖ Gold Nova 2
✖ Gold Nova 3
✖ Gold Nova Master
✔ Master Guardian 1
✖ Master Guardian 2
✖ Master Guardian Elite
✖ Distinguished Master Guardian
✖ Legendary Eagle
✖ Legendary Eagle Master
✖ Supreme Master First Class
✖ The Global Elite
Hiện đang rời mạng
Trưng bày thành tựu
185
Thành tựu
20%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích

Hoạt động gần đây

269 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg02
949 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg02
9.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg02
< >
Bình luận
Gamast3r 12 Thg01 @ 9:12am 
fAJNY KSIEGOWY :d
𝖒𝖊𝖘𝖍𝖚.𝖈𝖘 30 Thg10, 2019 @ 11:24am 
+rep Wyśmienity Gracz <3
Бля, хз какой ник 23 Thg07, 2019 @ 9:22am 
Son of ♥♥♥♥♥ with p90
Olgussia ;3 14 Thg05, 2019 @ 11:37am 
+rep!!
Dobra morda! Polecam 😊