76561198024530423
 
 
ไม่ระบุข้อมูล
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
เกมแบนหลายครั้ง ในบันทึก | ข้อมูล
9 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกแบนครั้งล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

624 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 22 พ.ค.
11.5 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 22 พ.ค.
53 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 21 พ.ค.