76561198024530423
 
 
Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.
Εκτός σύνδεσης
Πολλαπλοί αποκλεισμοί παιχνιδιών στο αρχείο | Πληροφορίες
9 μέρες από τον τελευταίο αποκλεισμό

Πρόσφατη δραστηριότητα

624 ώρες στο μητρώο
τελευταίο παιχνίδι 22 Μαϊ
11.5 ώρες στο μητρώο
τελευταίο παιχνίδι 22 Μαϊ
53 ώρες στο μητρώο
τελευταίο παιχνίδι 21 Μαϊ
100 πόντοι