เลเวล 30 XP 6,338
62 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 31
เหรียญตรา