Úroveň 30 XP 6,332
68 XP pro dosažení 31. úrovně
Odznaky