latinobomb1
Aalborg, Nordjylland, Denmark
 
 
Trò chơi yêu thích
2,705
Giờ đã chơi
Trưng bày ảnh chụp
Counter-Strike: Global Offensive
1
< >
Bình luận
KongenafEgypten 23 Thg05, 2021 @ 10:31am 
wow
Carlos 13 Thg05, 2021 @ 2:15pm 
absolute god
gurkere = gurkere 1 Thg05, 2018 @ 6:41pm 
Opfinderen af "ik tjal tjil mig"
https://youtu.be/OuNy7U4_FZE?t=1m31s
i can do dangerous shit 1 Thg05, 2018 @ 6:40pm 
strik er luder
i can do dangerous shit 22 Thg12, 2017 @ 6:56am 
svans
hunnid 9 Thg05, 2017 @ 12:36pm 
nørd