Knightmare
Ryan   United States
 
 
Post below before you add me!
Hiện đang rời mạng
Vật phẩm muốn trao đổi
1,583
Vật phẩm đã sở hữu
1,606
Trao đổi đã thực hiện
3,078
Giao dịch tại chợ
Nhóm yêu thích
/r/GlobalOffensiveTrade - Nhóm công khai
GOTrade
9,144
Thành viên
244
Đang chơi
1,950
Trên mạng
289
đang trò chuyện
AWorks 7 Thg04 @ 5:12am 
hey interested in your capsule. Have the buff bal rn add me asap
Gavindis 5 Thg04 @ 8:13pm 
hi mate, can you add me? just for a quick chat
Noobello. 27 Thg03 @ 5:37am 
+ rep , can you add me bro ?
Fifasuchtla 21 Thg02 @ 1:14pm 
interested in your howl ft
Iroh 20 Thg02 @ 4:34pm 
added to discuss trade
Sosten 28 Thg12, 2020 @ 12:00pm 
can you add me?