kat
Montreal, Quebec, Canada
 
 
Main Medic (6s Silver): HighRise
Main Medic (4s Silver): HighRise
Main Medic (RGL IM/HL Silver): LFT

History:
Main Medic UGC Steel 6s Season 27: ST6
Main Medic UGC Silver 6s Season 28: ST6
Main Medic UGC Silver 6s Season 28: HighRise

Main Medic UGC Silver 4s: HighRise

Main Engi UGC HL Season 25: AGE

Main Medic RGL Unrestricted 6s Open A Season 1: Ricochet Effect
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 29 giờ, 23 phút trước
Trò chơi yêu thích
Trưng bày thành tựu
948
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
40%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

8.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg9
471 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg9
159 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg08
tw kraftw3rk 6 Thg10 @ 8:41am 
*pours milk into cereal* ok, what the heck is this thing?
OK 28 Thg9 @ 7:09pm 
yea
Matt 27 Thg9 @ 12:47am 
scott really misses you you should come back for him
kat 28 Thg11, 2018 @ 3:23pm 
<3
OK 26 Thg11, 2018 @ 8:57pm 
scott: I wanna destroy kat anis
scott 25 Thg11, 2018 @ 7:16pm 
E