small steve
 
 
No information given.
Currently Offline
1 VAC ban on record | Info
760 day(s) since last ban
small steve Apr 27, 2019 @ 2:59pm 
Who tha♥♥♥♥ are you
¡ Last Apr 23, 2019 @ 7:18am 
+rep good gmod player
KINGBERNAS CSGOEmpire.com Feb 5, 2019 @ 5:44pm 
Do you want some free skins? Then watch this video and enjoy. https://youtube.com/watch?v=k6J-dBKi_0w&
Gäng Jun 7, 2017 @ 10:50am 
°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°) ¯\_ツ_/¯ (づ◔ ͜ʖ◔)づ ಠ_ಠ ( ͡

Thank me later ^‿^
Gäng Jun 7, 2017 @ 10:48am 
snopp potatis ( ͡° ͜ʖ ͡°)
TheDeadric Apr 2, 2017 @ 10:24am 
Hi :)