Úroveň 5 XP 514
86 XP pro dosažení 6. úrovně
Odznaky