Úroveň 11 XP 1,315
85 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky