ٌٍٍََُِِِّّْْْْْٰٰٰٰٰٜ۪ٜٕ۠ٔ۠ٓ۠ٓ
💕💕💕   Tokyo, Tokyo, Japan
 
 
    如果我能让你快乐, 请使用我。
   If I can make you happy, please use me.
Đang trên mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
11 4
Trưng bày ảnh chụp
FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION
Vật phẩm muốn trao đổi
4,562
Vật phẩm đã sở hữu
98
Trao đổi đã thực hiện
2,269
Giao dịch tại chợ
:repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere:
:repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::greenjelly::greenjelly::greenjelly::greenjelly::repairhere::repairhere::greenjelly::greenjelly::greenjelly::greenjelly::greenjelly::repairhere::greenjelly::greenjelly::repairhere::repairhere::greenjelly::greenjelly::greenjelly::repairhere::repairhere::greenjelly::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere:
:repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::greenjelly::greenjelly::greenjelly::greenjelly::greenjelly::repairhere::repairhere::greenjelly::greenjelly::greenjelly::greenjelly::greenjelly::repairhere::repairhere::greenjelly::greenjelly::repairhere::greenjelly::greenjelly::repairhere::repairhere::repairhere::greenjelly::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere:
:repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::greenjelly::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::greenjelly::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::greenjelly::greenjelly::repairhere::greenjelly::greenjelly::repairhere::repairhere::repairhere::greenjelly::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere:
:repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::greenjelly::greenjelly::greenjelly::greenjelly::greenjelly::repairhere::repairhere::greenjelly::greenjelly::greenjelly::greenjelly::greenjelly::repairhere::repairhere::repairhere::greenjelly::greenjelly::greenjelly::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::greenjelly::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere:
:repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::greenjelly::greenjelly::greenjelly::greenjelly::repairhere::repairhere::greenjelly::greenjelly::greenjelly::greenjelly::greenjelly::repairhere::repairhere::repairhere::greenjelly::greenjelly::greenjelly::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::greenjelly::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere:
:repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::greenjelly::repairhere::repairhere::greenjelly::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::greenjelly::greenjelly::repairhere::greenjelly::greenjelly::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere:
:repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::greenjelly::greenjelly::greenjelly::greenjelly::greenjelly::repairhere::repairhere::greenjelly::greenjelly::greenjelly::greenjelly::greenjelly::repairhere::repairhere::greenjelly::greenjelly::repairhere::greenjelly::greenjelly::repairhere::repairhere::repairhere::greenjelly::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere:
:repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::greenjelly::greenjelly::greenjelly::repairhere::repairhere::repairhere::greenjelly::greenjelly::greenjelly::greenjelly::greenjelly::repairhere::greenjelly::greenjelly::repairhere::repairhere::greenjelly::greenjelly::greenjelly::repairhere::repairhere::greenjelly::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere:
:repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere::repairhere:
Nhóm yêu thích
IXNEKO or Pro
2
Thành viên
0
Đang chơi
2
Trên mạng
1
đang trò chuyện
Trò chơi yêu thích
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓请,好好爱我。▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
        ღ⚹´`)
        ,·´ ¸,·´`)
        (¸,·´ (¸፨专业-援交፨⚹´`)
             ,·´ ¸,·´`)
            (¸,·´ (¸⚹ღ
 
      如果我能让你快乐,请使用我。
     If I can make you happy, please use me.


     ╭━━┳━╮╭━┳━╮╱╭┳━━━┳╮╭━┳━━━╮
     ╰┫┣┻╮╰╯╭┫┃╰╮┃┃╭━━┫┃┃╭┫╭━╮┃
     ╱┃┃╱╰╮╭╯┃╭╮╰╯┃╰━━┫╰╯╯┃┃╱┃┃
     ╱┃┃╱╭╯╰╮┃┃╰╮┃┃╭━━┫╭╮┃┃┃╱┃┃
     ╭┫┣┳╯╭╮╰┫┃╱┃┃┃╰━━┫┃┃╰┫╰━╯┃
     ╰━━┻━╯╰━┻╯╱╰━┻━━━┻╯╰━┻━━━╯
Trưng bày đánh giá
我们是幽灵战士!我们杀敌无痕!
我们无所畏惧,潜入,暗杀,拿文件 瞬间完成 是战士中的幽灵。你麻痹的上啊!左边对左边有俩!前面!泥马 前面有个重机枪!!天上 天上有榴弹!!等等等等 后面有人包抄了!你怎么还在拿物资赶紧杀人啊!那鸡毛的步枪啊!快上榴弹 手雷 C4 都扔出去!对对对炸他丫的!


哥?咱们不是幽灵战士么?不是杀敌无痕么?为啥咱们这么肛?
幽灵战士?杀敌无痕? 你把敌人的尸体都炸没了 那不就是杀敌无痕么?
哥!原来如此!!

Hoạt động gần đây

8.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg07
3,368 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg07
6,877 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg07
NEKOPARA Vol. 4 7 Thg07 @ 8:25am 
周末快乐o(* ̄︶ ̄*)o
天才Buenos^💔 2 Thg07 @ 7:16am 
:eviltri::eviltri::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::eviltri::eviltri:
:eviltri::atomical::loveglow::loveglow::atomical::loveglow::loveglow::atomical::eviltri:
:atomical::loveglow::blaser::blaser::loveglow::blaser::blaser::loveglow::atomical:
:atomical::loveglow::blaser::blaser::blaser::blaser::blaser::loveglow::atomical:
:atomical::atomical::loveglow::blaser::blaser::blaser::loveglow::atomical::atomical:
:atomical::atomical::atomical::loveglow::blaser::loveglow::atomical::atomical::atomical:
:eviltri::atomical::atomical::atomical::loveglow::atomical::atomical::atomical::eviltri:
:eviltri::eviltri::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::eviltri::eviltri:
ฅ/ᐠ ᴋᴀᴢ.ᐟ\ฅ 27 Thg06 @ 1:26pm 
:thecatprints:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:thecatprints:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:thecatprints:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⸢◦:3stars:•*⋆ 𝐻𝒶𝓋𝑒 𝒶 𝒷𝑒𝒶𝓊𝓉𝒾𝒻𝓊𝓁 𝒹𝒶𝓎 ◦:3stars:•*⋆⸥
⠀⠀⠀⠀:thecatprints:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:thecatprints:⠀⠀⠀⠀⠀⠀:thecatprints: ⠀⠀⠀:momozzz: :feelings:
微生向迪 14 Thg06 @ 2:52pm 
qwq
天才Buenos^💔 31 Thg05 @ 5:55am 
★          ★    ★
      ★          ★    ★

 ★   ★


    ★      ★     ★   ★


  ★     ★
.....(¯`v´¯)
..... ·.¸.·´
...¸.·´
.. (
☻/
/▌
/ \ .....
天才Buenos^💔 6 Thg05 @ 12:44pm 
。         ゚  .       .
,  :heartris:   . .       . :heartris:
   。       :heartris:   ゚     。
 .    .   .     。 . 
 .        ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ᴄᴜᴛᴇ ;)ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ  。 .
    。         ゚  .    :heartris:    .
,  :heartris:   . .    .
   。          ゚     。