muisiki
hi   Korea, Republic of
 
 
:KomeijiKoishi::Koishi::LUMOMrHat:
씹덕프사 = 찐따
Hiện đang rời mạng
welcome.
:HangingController: old nickname : Special Captain

:etghunter: 잠수를 많이탐.

:etgmarine: 가끔 모르고 채팅 씹을 때가 있음.

:47_suitcase: 친추 사유 안적으면 안받아줌.
Trưng bày ảnh chụp
생일선물 고맙소! 빡빡상!
34 17 3
Trò chơi yêu thích

Hoạt động gần đây

6.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg08
186 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg08
489 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg08
Fama9K 18 Thg07 @ 12:01pm 
https://steamcommunity.com/profiles/76561198152125222/ CHEATING IN DESTINY 2 REMOVE FROM YOUR FRIEND LIST
Silver hand 11 Thg04 @ 5:10pm 
탈메는 진작에 했어야됐음
muisiki 11 Thg04 @ 7:15am 
탈메각
let'squ 11 Thg04 @ 2:13am 
주황버섯은 떠났어..
Lagger 9 Thg02 @ 3:10am 
:Hiii:
Lagger 9 Thg01 @ 8:32pm 
:100percent: