Khoa.ga
Khoa real   Ho Chi Minh, Viet Nam
 
 
Hello mình là Khoa.
Level là tuổi của mình đó :steamhappy:
Mình khá cục tính :winter2019sadsnowman:

Artwork Showcase
<3
2
Lil Binh Jun 6 @ 9:19pm 
+rep
nguyen0o0 May 29 @ 1:52pm 
Love you idol
Chanh Mar 15 @ 10:28pm 
idol :3
"Lyrics"♫ Feb 24 @ 8:43pm 
That was a really big help <3
󰀒Vô󰀘Khuyết󰀒 Jun 27, 2020 @ 3:56am 
ido :3
TAW.Shiro<No.6> Mar 29, 2020 @ 9:02am 
:v