เลเวล 31 XP 6,781
19 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 32
เหรียญตรา