Úroveň 31 XP 6,781
19 XP pro dosažení 32. úrovně
Odznaky