MuMu
China
 
 
聚会游戏爱好者
再玩天际我就是狗
OW狂鼠型猎空
Warframe远古速成鶸
L4D2黑枪王
DOTA2挂件担当
ラブライブ!资深萌新
Đang trên mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
­
Trưng bày thành tựu
606
Thành tựu
18%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
46

Điểm kinh nghiệm đạt được
57,413,253
Trò chơi yêu thích
2,929
Giờ đã chơi
160
Thành tựu

Hoạt động gần đây

7.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg06
10.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg06
2,929 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg06