Arbiter
[REDACTED]   Ohio, United States
 
 
Comment down below before adding. Beware of impersonators! I DO NOT OWN ANY OTHER ACCOUNTS, DISCUSSION OR OTHERWISE!
Click the box in the review showcase for some music!
Đang trên mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
"Eternally 17 yet still a crouching moron, hidden badass."
16 9 3
Trưng bày ảnh nghệ thuật tiêu biểu
Dana Zane
2
Trưng bày ảnh nghệ thuật tiêu biểu
Nian Arknights
2 4
Trưng bày Workshop
5
Bài đăng
46
Người theo dõi
Trưng bày đánh giá
♫ Every Day is Night ♫
───────⚪───────────────────────────────
▐▐ ⠀►▏ ⠀⠀──○─ 🔊 ⠀₀₀:₂₀ / ₂:₃₇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴴᴰ⚙❐⊏⊐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ↑ (Press to listen) ↑
Trưng bày đánh giá
Đã chơi 934 giờ
kuzenbo
Trưng bày ảnh chụp
VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action
Trò chơi yêu thích
0.6
Giờ đã chơi
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - Link
So, there's already a Secret Dialogues guide, but its creator has gone MIA (and has a Steam level of 0, so probably isn't coming back anytime soon.) I took it upon myself to take that guide, along with forum posts both on Steam, some chan sites, danger/u/,
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - Benna
List of keyboard shortcuts to help you play VA-11 Hall-A
Quầy trưng bày phá đảo thế giới ảo
Trưng bày Workshop
This model was NOT made by me! This model came from the artist tidiestflyer [www.deviantart.com], we just port things.It's Julianne Jill Stingray from VA-11-HALL
124 đánh giá
Tạo bởi - Koko
Nhóm yêu thích
Dana Zane - Nhóm công khai
I love Dana Zane
5
Thành viên
1
Đang chơi
2
Trên mạng
0
đang trò chuyện
Trưng bày Workshop
Jill from VA-11 Hall-A.
Original Model source [sketchfab.com]

Commissioned by Koko

[img] https://i.imgur.com/TE5M
187 đánh giá
Tạo bởi - Jecyka
Nhóm yêu thích
tenryuu is the best boat - Nhóm công khai
154
Thành viên
7
Đang chơi
53
Trên mạng
0
đang trò chuyện
Trò chơi yêu thích
Vật phẩm muốn trao đổi
4,414
Vật phẩm đã sở hữu
2,172
Trao đổi đã thực hiện
15,717
Giao dịch tại chợ
shut
Trưng bày giải thưởng
x3
x6
x3
x22
x5
x1
x11
x3
x10
x5
x1
x1
x1
x2
x1
76
Giải thưởng đã nhận
24
Giải thưởng đã trao
Vật phẩm muốn trao đổi
4,414
Vật phẩm đã sở hữu
2,172
Trao đổi đã thực hiện
15,717
Giao dịch tại chợ

Hoạt động gần đây

4,545 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg01
934 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg01
34 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg01
didgy 4 giờ trước 
gn bro
Huebert 9 giờ trước 
Jazz Hands
YourBoiMazz 13 giờ trước 
hey x89y5no904 I need to contact them. You on?
Bungshley 14 giờ trước 
Alright if you say so.
Huebert 18 Thg01 @ 7:23am 
This is my alt, please add me for quicker response
✿ J-Web ✿ 17 Thg01 @ 8:12pm 
Zesty's wife lol